Valget.dk
77710
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

Lovforslaget ændrer lovgivningen, så den understøtter det nye familieretlige system, jf. L 90, forslag til lov om Familieretshuset. Lovforslaget indeholder desuden forslag, der sætter barnet fokus i en brudsituation, og som skal sikre, at barnet og dets trivsel sættes i centrum. Det drejer sig bl.a. om en ny formålsbestemmelse om barnets bedste i forældreansvarsloven, mulighed for, at forældre kan aftale, at et barn har delt bopæl, fastlæggelse af en ro om barnet-periode efter forældres samlivsophør og en refleksionsperiode forud for skilsmisse uden forudgående separation. Med oprettelsen af det nye familieretlige system nedlægges Statsforvaltningen, og lovforslaget fastslår derfor, hvilke myndigheder der skal varetage de opgaver uden for den familieretlige lovgivning, som Statsforvaltningen varetager i dag.

Lovforslaget udmønter sammen med forslag til lov om Familieretshuset, som er fremsat samtidig, aftalen om et nyt familieretligt system, som regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 27. marts 2018.

Loven skal træde i kraft den 1. april 2019. Dog skal § 35 træde i kraft den 1. januar 2019.

Personlige forhold 37 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 6 (Lovsagsnavn)familieret (Sagsområde)Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)Forsikringsvæsen 29 (Lovsagsnavn)Retspleje 35 (Lovsagsnavn)Telegraf og telefon 1 (Lovsagsnavn)ARBEJDSFORHOLD 28 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 7 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 15 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 1 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 11 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 31 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 39 (Lovsagsnavn)Kirkelige forhold 3 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 2 (Lovsagsnavn)Retspleje 88 (Lovsagsnavn)Retspleje 60 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 36 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 42 (Lovsagsnavn)Sundhedsvæsen 11 (Lovsagsnavn)Retspleje 7 (Lovsagsnavn)Personlige forhold 32 (Lovsagsnavn)Næringsvæsen 42 (Lovsagsnavn)Bygningsvæsen 35 (Lovsagsnavn)Arbejdsforhold 27 (Lovsagsnavn)Landbrugsforhold 68 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-07

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (7. november 2018)
   2018-11-07
   • PDF CT466 (2018-11-07)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 7. november 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
     2018-11-07
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (7. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 7. november 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringsnotat og høringssvar, fra børne- og socialministeren

     2018-11-15

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil
     • Ordfører Karin Nødgaard
     • Ordfører Hans Andersen
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Ordfører Torsten Gejl
     • Ordfører Marianne Jelved
     • Ordfører Brigitte Klintskov Jerkel
     • Minister børne- og socialministeren
     • Ordfører Henrik Dahl
     • Ordfører Lisbeth Bech Poulsen
     • Sagsdokument

      Bilag 3

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-11-22

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 4

      Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      Sagsdokument

      Bilag 5

      Henvendelse af 22/11-18 fra LGBT Danmark om regnbuefamilier

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm., om at kommentere henvendelsen af 22/11-18 fra LGBT Danmark om regnbuefamilier, til børne- og socialministeren

      2018-11-29

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret

      2018-12-10

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret

      2018-12-13

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagsdokument

      Bilag 9

      Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 13. december 2018

      Sagsdokument

      Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 13. december 2018

      2018-12-03

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
        2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-20

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 195 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-11-14

          Sagsdokument

          Bilag 2

          Supplerende høringssvar, fra børne- og socialministeren

          2018-11-26

          Sagsdokument

          Bilag 6

          Ændringsforslag fra børne- og socialministeren

          2018-11-28

          Sagsdokument

          Spørgsmål 1

          L 91 - svar på spm. 1 om, at kommentere henvendelsen af 22/11-18 fra LGBT Danmark om regnbuefamilier, fra børne- og socialministeren

          Sagsdokument

          Bilag 7

          1. udkast til betænkning

          2018-12-12

          Sagsdokument

          Bilag 8

          2. udkast til betænkning