Valget.dk
77801
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane og forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).

Lovforslaget præciser, at lige arbejdsvilkår omfatter forbud mod seksuel chikane, og at der ikke ved vurderingen af, om der har fundet seksuel chikane sted, bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen.

Ved fastsættelse af godtgørelser efter ligebehandlingsloven kan det tillægges vægt, at der har været tale om seksuel chikane, og lovforslaget lægger op til, at det gennemsnitlige godtgørelsesniveau bliver forhøjet med en tredjedel.

Arbejdsforhold 40 (Lovsagsnavn)ligebehandling (Sagsområde)godtgørelse (Kontrolleret)sexchikane (Ukontrolleret)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-13

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (13. november 2018)
   2018-11-13
   • PDF BE7798 (2018-11-13)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
     2018-11-13
    • Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsnotat for lovforslaget, fra beskæftigelsesministeren

     Sagsdokument

     Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (13. november 2018)

     2018-11-16

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Bent Bøgsted
     • Ordfører Rasmus Horn Langhoff
     • Ordfører Hans Andersen
     • Ordfører Laura Lindahl
     • Ordfører Roger Courage Matthisen
     • Minister beskæftigelsesministeren
     • Ordfører Rasmus Vestergaard Madsen
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      1. behandling

      2018-11-26

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 93 - svar på spm. 1 om, hvilke initiativer regeringen har taget og vil tage for at forebygge seksuel chikane, fra beskæftigelsesministeren

      2018-12-12

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-10

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 93 - svar på spm. 2 om analyser m.m. om de økonomiske og de ansættelsesmæssige konsekvenser for ansatte, som bliver udsat for seksuel chikane på arbejdsmarkedet, fra beskæftigelsesministeren

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dagsordenspunkt

       Møde i salen

       2. behandling

       2018-12-20

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       Behandlet/Vedtaget

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Sagstrin

        Lovforslag som vedtaget

        Lovforslag som vedtaget

        Endelig

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Afstemning

         Afstemning 198 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         3. behandling

         2018-11-21

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-20

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-28

         Sagsdokument

         Bilag 4

         1. udkast til betænkning

         2018-11-22

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         Spm. om, hvilke initiativer regeringen har taget og vil tage for at forebygge seksuel chikane, til beskæftigelsesministeren

         2018-12-05

         Sagsdokument

         Spørgsmål 2

         Spm. om analyser m.m. om de økonomiske og de ansættelsesmæssige konsekvenser for ansatte, som bliver udsat for seksuel chikane på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren

         2018-12-14

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 12. december 2018

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Betænkning afgivet den 12/12-18