Valget.dk
77792
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at skærpe straffen for trusler omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, om bl.a. trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.

For det andet foreslås en skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens § 119 a om chikane mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.

For det tredje foreslås, at det ved fastsættelsen af straffen for hærværk skal indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået mod ting, der tilhører offentligt ansatte eller personer, der varetager offentligt hverv, når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

Lovforslaget udmønter aftalen om strafskærpelser for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik i maj 2018 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2019.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)
   2018-11-14
   • PDF AA11104 (2018-11-14)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Sagsdokument

    Fremsat den 14. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

    Sagsdokument

    Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

    Sagsdokument

    Bilag 1

    Høringssvar og høringsoversigt, fra justitsministeren

    2018-11-27

    Sagstrin

    1. behandling

    1. behandling

    Behandlet/Henvist til udvalg

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Ordfører Naser Khader
    • Ordfører Rosa Lund
    • Ordfører Lars Aslan Rasmussen
    • Ordfører Peter Kofod
    • Ordfører Preben Bang Henriksen
    • Ordfører Christina Egelund
    • Ordfører René Gade
    • Ordfører Karsten Hønge
    • Minister justitsministeren
    • 2018-12-14

     Sagstrin

     Frist for spørgsmål

     Frist for spørgsmål

     Konfirmeret

     2019-01-11

     Sagstrin

     Frist for svar

     Frist for svar

     Konfirmeret

     2019-01-17

     Sagstrin

     Politisk drøftelse

     Politisk drøftelse

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Betænkning

     Betænkning

     Betænkning afgivet

     2019-01-15

     Sagstrin

     Frist for politiske bemærkninger

     Frist for politiske bemærkninger

     Konfirmeret
     Sagstrin

     Frist for ændringsforslag

     Frist for ændringsforslag

     Konfirmeret

     2019-01-22

     Sagstrin

     2. behandling

     2. behandling

     Behandlet/Direkte til 3. beh.

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Dagsordenspunkt

      Møde i salen

      2. behandling

      2019-01-24

      Sagstrin

      3. behandling

      3. behandling

      Behandlet/Vedtaget

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslag som vedtaget

       Lovforslag som vedtaget

       Endelig

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • Dokumenter

        • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019
         2019-01-24
        • Afstemning

         Afstemning 226 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (ALT, DF, KF, LA, RV, S, SF, V og Christian Juhl (EL)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 8 (EL).

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         3. behandling

         2018-11-28

         Sagsdokument

         Bilag 2

         Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-11-29

         Sagsdokument

         Bilag 3

         Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

         2018-12-07

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         Spm. om, hvor ofte der er idømt betingede domme i sager om trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, til justitsministeren

         2019-01-10

         Sagsdokument

         Spørgsmål 1

         L 94 - svar på spm. 1 om, hvor ofte der er idømt betingede domme i sager om trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, fra justitsministeren

         2019-01-16

         Sagsdokument

         Bilag 4

         1. udkast til betænkning

         2019-01-18

         Sagsdokument

         Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. januar 2019

         Sagsdokument

         Bilag 5

         Betænkning afgivet den 17. januar 2019