Valget.dk
77794
Betænkning afgivet

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ulovlig påvirkningsvirksomhed).

Formålet med lovforslaget er at præcisere, at det er strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse.

Samtidig foreslås der en strafskærpelsesregel, således at strafferammen er fængsel indtil 12 år, hvis den ulovlige påvirkningsvirksomhed udøves i forbindelse med f.eks. et folketingsvalg eller et valg til Europa-Parlamentet.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 87 (Lovsagsnavn)

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)
   2018-11-14
   • PDF AA11102 (2018-11-14)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 14. november 2018 af justitsminister (Søren Pape Poulsen)
     2018-11-14
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 14. november 2018 af justitsminister (Søren Pape Poulsen)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsoversigt, fra justitsministeren

     2018-11-27

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Naser Khader
     • Ordfører Rosa Lund
     • Ordfører Lars Aslan Rasmussen
     • Ordfører Peter Kofod
     • Ordfører Preben Bang Henriksen
     • Ordfører Christina Egelund
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Lotte Rod
     • Ordfører Karsten Hønge
     • Minister justitsministeren
     • 2018-12-14

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2019-01-11

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2019-01-17

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      L 95 - svar på spm. 2 om at få en oversigt over alle sager siden starten af den kolde krig, hvor straffelovens § 108 er blevet anvendt, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      L 95 - svar på spm. 1, om ministeren tydeligt vil definere ordene påvirkningsvirksomhed, afhængighed og samarbejde, som de anvendes i lovforslaget, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      L 95 - svar på spm 3 om, hvor eksemplet i bemærkningerne om et samarbejde mellem en fremmed efterretningstjeneste og en såkaldt ”bot- og trollfabrik” stammer fra, til justitsministeren

      2019-01-15

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Spørgsmål 2

      Spm. om at få en oversigt over alle sager siden starten af den kolde krig, hvor straffelovens § 108 er blevet anvendt, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 1

      Spm., om ministeren tydeligt vil definere ordene påvirkningsvirksomhed, afhængighed og samarbejde, som de anvendes i lovforslaget, til justitsministeren

      Sagsdokument

      Spørgsmål 3

      Spm. om, hvor eksemplet i bemærkningerne om et samarbejde mellem en fremmed efterretningstjeneste og en såkaldt ”bot- og trollfabrik” stammer fra, til justitsministeren

      2019-02-28

      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2019-03-14

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      På dagsorden

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • 2019-03-19

       Sagstrin

       3. behandling

       3. behandling

       På dagsorden

       Aktør

       • Behandles i Folketinget
       • 2019-02-27

        Sagsdokument

        Bilag 8

        3. udkast til betænkning

        2019-02-13

        Sagsdokument

        Bilag 7

        2. udkast til betænkning

        2018-11-28

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-10

        Sagsdokument

        Bilag 4

        Supplerende høringssvar fra Dommerforeningen, fra justitsministeren

        2019-01-31

        Sagsdokument

        Spørgsmål 36

        Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-19 fra Jesper Larsen vedr. hans rapport "Sandhed og Censur i Danmark", til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 35

        L 95 - svar på spm. 35, om det ville være strafbart, hvis en politiker efter en tur til USA med alt betalt af USA’s regering talte rosende om USA på bl.a. sociale medier og kritisk om Danmark, og hvis ansatte i USA’s militær og efterretningstjenester opfordrede politikerens følgere på de sociale medier til at videregive informationerne, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Henvendelse af 21/1-19 fra Jesper Larsen vedr. hans rapport "Sandhed og Censur i Danmark"

        2019-01-28

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        MFU spm. om, hvordan ordet påvirkningskampagne defineres, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        MFU spm. om, hvordan betegnelsen en fremmed efterretningstjeneste defineres, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        MFU spm. om, hvilket internationalt samarbejde der henvises til i bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med truslen om at splitte det internationale samarbejde, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        MFU spm., om ministeren vil redegøre for, om en bestemt bogudgivelse ifølge lovforslaget er kriminel, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        MFU spm., om man kan skrive ind i bemærkningerne til lovforslaget, præcis hvilke efterretningstjenester der tænkes på som fremmede m.v., til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        MFU spm. om, om en miljøaktivist, der får input til sin argumentation af en russisk agent og bruger det i en debat for at påvirke meningsdannelsen, efter lovforslaget skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        MFU spm., om en dansk statsborger, der med økonomisk støtte fra den russiske stat laver en dokumentarfilm, hvor russiske standpunkter behandles positivt, og efterfølgende anmeldes for påvirkningsoperationer, efter lovforslaget skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 17

        MFU spm., om det ville være ulovligt, hvis det britiske Integrity Initiative organiserede en klynge trolde i Danmark til at sprede information til bl.a. at imødegå “russisk misinformation”, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 18

        MFU spm. om, hvad regeringen kan gøre for at sikre, at lovforslaget ikke skaber selvcensur angående bestemte emner, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 19

        MFU spm., om ministeren mener, at Rusland er en større fare, end Sovjetunionen var, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 20

        MFU spm. om ministeren mener, at Danmark befinder sig i krig eller under besættelse, og at lovgivningen for krig og besættelse dermed må udvides, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        MFU spm., om en dansk statsborger, der af en russisk statsborger med relation til den russiske efterretningstjeneste får en debatbog foræret og efterfølgende har kritiske indlæg i medierne om EU's politik over for Rusland, skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        MFU spm., om en dansk statsborger efter at have modtaget brochurer fra en russisk statsborger, delt brochurerne ud og skrevet debatindlæg, der støtter synspunktet i brochuren, ifølge lovforslaget skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        MFU spm. om, hvor meget en dansk person skal vide om en person fra en fremmed efterretningstjeneste for at kunne blive straffet for samarbejde, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        MFU spm., om en dansk statsborger, der samarbejder med den tyrkiske efterretningstjeneste for at få Gülentilhængere til at fremstå negativt, ifølge lovforslaget skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        MFU spm., om en person, der anmeldes af en anden person for at lave en påvirkningskampagne i samarbejde med den russiske efterretningstjeneste, efter lovforslaget skal straffes , til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        MFU spm., om en person, der af en russisk diplomat med bånd til efterretningstjenesten bliver bevæbnet med argumenter for sit NATO-kritiske synspunkt og deler dem på de sociale medier, efter lovforslaget skal straffes, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 21

        MFU spm., om ministeren mener, at kommunismen, der bl.a. holdt Østeuropa i sit greb, var langt mindre farlig, end Rusland er nu, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 22

        MFU spm., om ministeren mener, det er nødvendigt at overvåge folk i pressen og på de digitale medier for at finde en mulig forbindelse med den russiske efterretningstjeneste, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 23

        MFU spm., om ministeren mener, der er nogen forskel mellem en totalitær stat og en demokratisk stat, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 24

        MFU spm., om ministeren kan oplyse, om retssikkerhed og ytringsfrihed var – eller ikke var – en central forskel mellem Sovjetunionen og Vesten, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 25

        MFU spm., om den sovjetiske straffelov angående udbredelsen af uønskede meninger var så god, at Danmark bør efterligne den, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 26

        MFU spm., om det er ønskværdigt, at den danske lovgivning tager den sovjetiske som model, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 27

        MFU spm., om ministeren mener, at de kontakter, som Socialdemokratiet og venstrefløjen havde med kommunistiske stater under den Kolde Krig, burde have været strafbare, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 28

        MFU spm., om ministeren er af den opfattelse, at et hvilket som helst russisk politisk forslag pr. definition er skadeligt og ikke må offentliggøres (når informationerne stammer fra suspekte kilder), til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 29

        MFU spm., om ministeren mener, vi kan garantere en persons retssikkerhed, når oplysninger om dennes formodede samarbejde med den russiske efterretningstjeneste stammer fra f.eks. CIA eller NATO, som ikke kan udspørges af en dommer, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 30

        MFU spm., om en person, som udtrykker NATO-kritiske standpunkter, af den grund kan blive genstand for overvågning og aflytning, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 31

        MFU spm., om ministeren er enig i tidligere justitsminister Ole Espersens definition af ytringsfrihed og mener, at denne definition kan forenes med lovforslaget, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 32

        MFU spm., om ministeren vil redegøre for, om forfatteren i et eksempel har skadet danske interesser ved at viderebringe fakta og standpunkter, som den russiske efterretningstjeneste ønsker at få udbredt, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 33

        MFU spm., om, hvorvidt spredningen af antikommunistiske standpunkter formodentlig inspireret af en russisk efterretningstjeneste er suspekt i Danmark, og om det grundlag, NATO blev oprettet på, i så fald var forkert, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 34

        MFU spm. om ligheden mellem lovforslaget og lovgivningen i tidligere kommunistiske lande i relation til spørgsmålet om selvcensur, til justitsministeren

        2019-01-29

        Sagsdokument

        Spørgsmål 35

        Spm., om det ville være strafbart, hvis en politiker efter en tur til USA med alt betalt af USA’s regering talte rosende om USA på bl.a. sociale medier og kritisk om Danmark, og hvis ansatte i USA’s militær og efterretningstjenester opfordrede politikerens følgere på de sociale medier til at videregive informationerne, til justitsministeren

        2019-02-05

        Sagsdokument

        Spørgsmål 4

        L 95 - svar på MFU spm. 4 om, hvordan ordet påvirkningskampagne defineres, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 5

        L 95 - svar på MFU spm. 5 om, hvordan betegnelsen en fremmed efterretningstjeneste defineres, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 23

        L 95 - svar på MFU spm. 23, om ministeren mener, der er nogen forskel mellem en totalitær stat og en demokratisk stat, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 6

        L 95 - svar på MFU spm. 6 om, hvor meget en dansk person skal vide om en person fra en fremmed efterretningstjeneste for at kunne blive straffet for samarbejde, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 7

        L 95 - svar på MFU spm. 7 om, hvilket internationalt samarbejde der henvises til i bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med truslen om at splitte det internationale samarbejde, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 22

        L 95 - svar på MFU spm. 22, om ministeren mener, det er nødvendigt at overvåge folk i pressen og på de digitale medier for at finde en mulig forbindelse med den russiske efterretningstjeneste, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 14

        L 95 - svar på MFU spm. 14 om, om en miljøaktivist, der får input til sin argumentation af en russisk agent og bruger det i en debat for at påvirke meningsdannelsen, efter lovforslaget skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 21

        L 95 - svar på MFU spm. 21, om ministeren mener, at kommunismen, der bl.a. holdt Østeuropa i sit greb, var langt mindre farlig, end Rusland er nu, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 19

        L 95 - svar på MFU spm. 19, om ministeren mener, at Rusland er en større fare, end Sovjetunionen var, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 18

        L 95 - svar på MFU spm. 18 om, hvad regeringen kan gøre for at sikre, at lovforslaget ikke skaber selvcensur angående bestemte emner, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 32

        L 95 - svar på MFU spm. 32, om ministeren vil redegøre for, om forfatteren i et eksempel har skadet danske interesser ved at viderebringe fakta og standpunkter, som den russiske efterretningstjeneste ønsker at få udbredt, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 33

        L 95 - svar på MFU spm. 33 om, hvorvidt spredningen af antikommunistiske standpunkter formodentlig inspireret af en russisk efterretningstjeneste er suspekt i Danmark, og om det grundlag, NATO blev oprettet på, i så fald var forkert, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 34

        L 95 - svar på MFU spm. 34 om ligheden mellem lovforslaget og lovgivningen i tidligere kommunistiske lande i relation til spørgsmålet om selvcensur, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 30

        L 95 - svar på MFU spm. 30, om en person, som udtrykker NATO-kritiske standpunkter, af den grund kan blive genstand for overvågning og aflytning, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 31

        L 95 - svar på MFU spm. 31, om ministeren er enig i tidligere justitsminister Ole Espersens definition af ytringsfrihed og mener, at denne definition kan forenes med lovforslaget, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 26

        L 95 - svar på MFU spm. 26, om det er ønskværdigt, at den danske lovgivning tager den sovjetiske som model, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 27

        L 95 - svar på MFU spm. 27, om ministeren mener, at de kontakter, som Socialdemokratiet og venstrefløjen havde med kommunistiske stater under den Kolde Krig, burde have været strafbare, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 28

        L 95 - svar på MFU spm. 28, om ministeren er af den opfattelse, at et hvilket som helst russisk politisk forslag pr. definition er skadeligt og ikke må offentliggøres (når informationerne stammer fra suspekte kilder), fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 29

        L 95 - svar på MFU spm. 29, om ministeren mener, vi kan garantere en persons retssikkerhed, når oplysninger om dennes formodede samarbejde med den russiske efterretningstjeneste stammer fra f.eks. CIA eller NATO, som ikke kan udspørges af en dommer, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 24

        L 95 - svar på MFU spm. 24, om ministeren kan oplyse, om retssikkerhed og ytringsfrihed var – eller ikke var – en central forskel mellem Sovjetunionen og Vesten, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 25

        L 95 - svar på MFU spm. 25, om den sovjetiske straffelov angående udbredelsen af uønskede meninger var så god, at Danmark bør efterligne den, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 17

        L 95 - svar på MFU spm. 17, om det ville være ulovligt, hvis det britiske Integrity Initiative organiserede en klynge trolde i Danmark til at sprede information til bl.a. at imødegå “russisk misinformation”, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 20

        L 95 - svar på MFU spm. 20, om ministeren mener, at Danmark befinder sig i krig eller under besættelse, og at lovgivningen for krig og besættelse dermed må udvides, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 16

        L 95 - svar på MFU spm. 16, om en dansk statsborger, der med økonomisk støtte fra den russiske stat laver en dokumentarfilm, hvor russiske standpunkter behandles positivt, og efterfølgende anmeldes for påvirkningsoperationer, efter lovforslaget skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 15

        L 95 - svar på MFU spm. 15, om en person, der af en russisk diplomat med bånd til efterretningstjenesten bliver bevæbnet med argumenter for sit NATO-kritiske synspunkt og deler dem på de sociale medier, efter lovforslaget skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        L 95 - svar på MFU spm. 11, om en dansk statsborger efter at have modtaget brochurer fra en russisk statsborger, delt brochurerne ud og skrevet debatindlæg, der støtter synspunktet i brochuren, ifølge lovforslaget skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        L 95 - svar på MFU spm. 12, om en dansk statsborger, der samarbejder med den tyrkiske efterretningstjeneste for at få Gülentilhængere til at fremstå negativt, ifølge lovforslaget skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        L 95 - svar på MFU spm. 13, om en person, der anmeldes af en anden person for at lave en påvirkningskampagne i samarbejde med den russiske efterretningstjeneste, efter lovforslaget skal straffes , fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 9

        L 95 - svar på MFU spm. 9, om en dansk statsborger, der af en russisk statsborger med relation til den russiske efterretningstjeneste får en debatbog foræret og efterfølgende har kritiske indlæg i medierne om EU's politik over for Rusland, skal straffes, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 95 - svar på MFU spm. 10, om man kan skrive ind i bemærkningerne til lovforslaget, præcis hvilke efterretningstjenester der tænkes på som fremmede m.v., fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 8

        L 95 - svar på MFU spm. 8, om ministeren vil redegøre for, om en bestemt bogudgivelse ifølge lovforslaget er kriminel, fra justitsministeren

        2019-02-06

        Sagsdokument

        Spørgsmål 37

        Spm. om, hvordan man vil kunne afsløre påvirkningsvirksomhed, hvis ikke man overvåger, til justitsministeren

        2019-02-07

        Sagsdokument

        Spørgsmål 36

        L 95 - svar på spm. 36 om kommentar til henvendelsen af 21/1-19 fra Jesper Larsen vedr. hans rapport "Sandhed og Censur i Danmark", fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 37

        L 95 - svar på spm. 37 om, hvordan man vil kunne afsløre påvirkningsvirksomhed, hvis ikke man overvåger, fra justitsministeren

        2018-11-29

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-16

        Sagsdokument

        Bilag 5

        1. udkast til betænkning

        2019-02-14

        Sagsdokument

        Spørgsmål 38

        Spm. om, hvorfor der ikke er givet et meningsfuldt svar på spørgsmål 36, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 39

        Spm., om ministeren vil give et nyt – og meningsfuldt – svar på spørgsmål 36, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 41

        MFU spm., om udenrigs- og forsvarsministeren vil overtræde straffelovens § 108 ved offentligt at viderebringe information, der stammer fra en udenlandsk efterretningstjeneste, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 40

        MFU spm., om ministeren kan garantere, at intet medlem af Folketinget kan gøre sig skyldig i overtrædelse af § 108 ved at bede om skriftligt materiale m.v. i forbindelse med officielle møder i andre EU- eller NATO-lande, til justitsministeren

        2019-02-18

        Sagsdokument

        Spørgsmål 41

        L 95 - svar på MFU spm. 41, om udenrigs- og forsvarsministeren vil overtræde straffelovens § 108 ved offentligt at viderebringe information, der stammer fra en udenlandsk efterretningstjeneste, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 40

        L 95 - svar på MFU spm. 40, om ministeren kan garantere, at intet medlem af Folketinget kan gøre sig skyldig i overtrædelse af § 108 ved at bede om skriftligt materiale m.v. i forbindelse med officielle møder i andre EU- eller NATO-lande, til justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 39

        L 95 - svar på spm. 39, om ministeren vil give et nyt – og meningsfuldt – svar på spørgsmål 36, fra justitsministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 38

        L 95 - svar på spm. 38 om, hvorfor der ikke er givet et meningsfuldt svar på spørgsmål 36, fra justitsministeren