Valget.dk
77796
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).

Med det fremsatte lovforslag får politiloven samme frihedsberøvelsesbegreb som det, der følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

Det betyder, at f.eks. et såkaldt optisk følge efter en konkret vurdering ikke vil være frihedsberøvelse. Optisk følge betyder, at politiet følger en gruppe af personer fra et sted til et andet, eventuelt mens politiet omslutter personerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

strafferet og kriminalitet (Sagsområde)Retspleje 24 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Fremsat den 14. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

   Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren

   2018-11-27

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Rosa Lund
   • Ordfører Lars Aslan Rasmussen
   • Ordfører Peter Kofod
   • Ordfører Preben Bang Henriksen
   • Ordfører Christina Egelund
   • Ordfører René Gade
   • Ordfører Lotte Rod
   • Ordfører Karsten Hønge
   • Minister justitsministeren
   • 2018-12-14

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret

    2019-01-11

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2019-01-17

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet

    2019-01-15

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagstrin

    Frist for ændringsforslag

    Frist for ændringsforslag

    Konfirmeret

    2019-01-22

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     2. behandling

     2019-01-24

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019
        2019-01-24
       • Afstemning

        Afstemning 227 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-11-28

        Sagsdokument

        Bilag 2

        Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2018-11-29

        Sagsdokument

        Bilag 3

        Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

        2019-01-16

        Sagsdokument

        Bilag 4

        1. udkast til betænkning

        2019-01-18

        Sagsdokument

        Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. januar 2019

        Sagsdokument

        Bilag 5

        Betænkning afgivet den 17. januar 2019