Valget.dk
77807
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Formålet med lovforslaget er at ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning. Lovforslaget giver desuden producenter af varme ved eldrevne varmepumper mulighed for at indregne et overskud i prisen, hvis varmen leveres til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Disse dele af lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen af 29. juni 2018 mellem alle Folketingets partier.

Lovforslaget indeholder endvidere nye bestemmelser om digital sagsbehandling på varmeforsyningslovens område, som er en opfølgning på aftalen om digitaliseringsklar lovgivning mellem alle Folketingets partier fra januar 2018.

Kommunalvæsen 2 (Lovsagsnavn)Kommunalvæsen 38 (Lovsagsnavn)alternative og vedvarende energikilder (Sagsområde)Elektriske anlæg 6 (Lovsagsnavn)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Sagstrin

  Lovforslag som fremsat

  Lovforslag som fremsat

  Endelig

  Aktør

  • Behandles i Folketinget
  • Sagsdokument

   Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

   Sagsdokument

   Fremsat den 14. november 2018 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

   Sagsdokument

   Bilag 1

   Henvendelse af 29/10-18 fra Dansk Fjernvarme

   2018-12-05

   Sagstrin

   1. behandling

   1. behandling

   Behandlet/Henvist til udvalg

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Ordfører Jens Joel
   • Ordfører Mikkel Dencker
   • Ordfører Thomas Danielsen
   • Ordfører Søren Egge Rasmussen
   • Ordfører Christian Poll
   • Ordfører Orla Østerby
   • Minister energi-, forsynings- og klimaministeren
   • Ordfører Leif Mikkelsen
   • Sagsdokument

    Spørgsmål 3

    L 97 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 4

    L 97 - svar på spm. 4 om kommentarer til materiale fra DI Energis og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 5

    L 97 - svar på spm. 5 om begrebet falsk overskudsvarme, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    2018-12-06

    Sagstrin

    Frist for spørgsmål

    Frist for spørgsmål

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    Spm. om individuelle opvarmningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    Spm. om eventuelle prisstigninger som følge af bortfald af de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb, til energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    Spm. om valg af billigere eller grønnere varmeforsyningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

    2018-12-10

    Sagstrin

    Frist for svar

    Frist for svar

    Konfirmeret

    2018-12-13

    Sagstrin

    Politisk drøftelse

    Politisk drøftelse

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 14

    L 97 - svar på spm. 14 om kommentarer til henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Bilag 11

    1. udkast til betænkning

    2018-12-11

    Sagstrin

    Frist for politiske bemærkninger

    Frist for politiske bemærkninger

    Konfirmeret
    Sagsdokument

    Spørgsmål 6

    L 97 - svar på spm. 6 om individuelle opvarmningsformer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 7

    L 97 - svar på spm. 7 om eventuelle prisstigninger som følge af bortfald af de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 8

    L 97 - svar på spm. 8 om valg af billigere eller grønnere varmeforsyningsformer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 10

    L 97 - svar på spm. 10, om det helt kan udelukkes, at kommunerne vil blive nødt til at trække deres kommunale garantistillelse tilbage, og at fjernvarmeselskaberne derfor tvinges til en refinansiering uden kommunal garantistillelse, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 12

    L 97 - svar på spm. 12 om, hvilke initiativer ministeren planlægger for at hjælpe de forbrugere, der vil komme til at opleve stigende priser i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 13

    L 97 - svar på spm. 13 om ændring af priser for varmeforsyning i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 14

    Spm. om kommentarer til henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Bilag 10

    Henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig om liberalisering af fjernvarme og afskaffelse af tilslutningspligten

    Sagsdokument

    Spørgsmål 9

    L 97 - svar på spm. 9 om, hvor stor restgæld der er i de selskaber, som kommunerne i dag gennem kommunal garantistillelse hæfter for, såfremt kundegrundlaget af forskellige årsager smuldrer og selskabernes investeringer dermed bringes i fare, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    Sagsdokument

    Spørgsmål 11

    L 97 - svar på spm.11 om, hvilke initiativer ministeren planlægger at tage for at hjælpe de selskaber og deres forbrugere, der eventuelt kommer i klemme, som følge af at de nu får frataget deres ret til at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

    2018-12-14

    Sagstrin

    Betænkning

    Betænkning

    Betænkning afgivet
    Sagsdokument

    Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 14. december 2018

    Sagsdokument

    Bilag 12

    Betænkning afgivet den 14/12-18

    2018-12-18

    Sagstrin

    2. behandling

    2. behandling

    Behandlet/Direkte til 3. beh.

    Aktør

    • Behandles i Folketinget
    • Afstemning

     Afstemning 136 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev forkastet. For stemte 46 (S, EL, ALT og SF), imod stemte 59 (DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T
     Afstemning

     Afstemning 137 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev forkastet. For stemte 45 (S, EL, ALT og SF), imod stemte 59 (DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T
     Afstemning

     Afstemning 138 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

     Forslaget blev forkastet. For stemte 45 (S, EL, ALT og SF), imod stemte 59 (DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.

     S
     DF
     V
     Ø
     LA
     EL
     RV
     SF
     KF
     IA
     JF
     NQ
     T
     Dagsordenspunkt

     Møde i salen

     2. behandling

     2018-12-20

     Sagstrin

     3. behandling

     3. behandling

     Behandlet/Vedtaget

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Sagstrin

      Lovforslag som vedtaget

      Lovforslag som vedtaget

      Endelig

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Dokumenter

       • Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018
        2018-12-20
       • Afstemning

        Afstemning 200 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

        Forslaget blev vedtaget. For stemte 60 (DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 47 (S, EL, ALT og SF).

        S
        DF
        V
        Ø
        LA
        EL
        RV
        SF
        KF
        IA
        JF
        NQ
        T
        Sagsdokument

        Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        3. behandling

        2018-11-15

        Sagstrin

        Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt), jf. L 97 - bilag 1. Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

        Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt), jf. L 97 - bilag 1. Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

        Afholdt

        Aktør

        • Behandles i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
        • Dokumenter

         • EFK alm. del - svar på spm. 48, om det er et krav for at opnå finansiering gennem Kommunekredit eller med kommunegaranti, at der anvendes tilslutningspligt i et givent fjernvarmeprojekt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
          2018-11-13
         • EFK alm. del - svar på spm. 49, om der er udbygget med fjernvarme nogen steder i Danmark i områder uden tilslutningspligt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
          2018-11-13
         • Henvendelse af 29/10-18 fra Dansk Fjernvarme
          2018-11-14
         • Sagstrin

          KommuneKredit og KL om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt). Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

          KommuneKredit og KL om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt). Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

          Afholdt

          Aktør

          • Behandles i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
          • Dokumenter

           • EFK alm. del - svar på spm. 48, om det er et krav for at opnå finansiering gennem Kommunekredit eller med kommunegaranti, at der anvendes tilslutningspligt i et givent fjernvarmeprojekt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
            2018-11-13
           • EFK alm. del - svar på spm. 49, om der er udbygget med fjernvarme nogen steder i Danmark i områder uden tilslutningspligt, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
            2018-11-13
           • Sagsdokument

            Bilag 2

            Henvendelse af 15/11-18 fra seks borgmestre og Danske Energiforbrugere

            Sagsdokument

            Bilag 3

            Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

            Sagsdokument

            Bilag 4

            Materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde den 15/11-18

            Sagsdokument

            Spørgsmål 1

            Spm. om kommentarer til materiale fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

            Dagsordenspunkt

            EFK 15/11-18 (Dep.)

            Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt), jf. L 97 - bilag 1. Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

            Dagsordenspunkt

            EFK 15/11-18 (Dep.)

            KommuneKredit og KL om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt). Se evt. EFK alm. del - svar på spm. 48 og 49.

            2018-11-22

            Sagstrin

            DI Energi og Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt) – overskudsvarme, jf. L 97 - bilag 7 og spm. 3.

            DI Energi og Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt) – overskudsvarme, jf. L 97 - bilag 7 og spm. 3.

            Afholdt

            Aktør

            • Behandles i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
            • Dokumenter

             • Henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme
              2018-11-20
             • Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren
              2018-11-20
             • Dagsordenspunkt

              EFK 22/11-18 (dep.)

              DI Energi og Dansk Fjernvarme om L 97 (Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt) – overskudsvarme, jf. L 97 - bilag 7 og spm. 3.

              2018-11-16

              Sagsdokument

              Bilag 5

              Materiale fra KommuneKredit og KL's foretræde den 15/11-18

              Sagsdokument

              Bilag 6

              Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 2

              Spm. om kommentarer til materiale fra KommuneKredit og KL i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              2018-11-20

              Sagsdokument

              Bilag 7

              Henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme

              Sagsdokument

              Spørgsmål 3

              Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              2018-11-23

              Sagsdokument

              Bilag 8

              Materiale fra DI Energi og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18

              Sagsdokument

              Spørgsmål 4

              Spm. om kommentarer til materiale fra DI Energis og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              2018-11-28

              Sagsdokument

              Spørgsmål 2

              L 97 - svar på spm. 2 om kommentarer til materiale fra KommuneKredit og KL i forbindelse med foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 5

              Spm. om begrebet falsk overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              2018-11-29

              Sagsdokument

              Spørgsmål 1

              L 97 - svar på spm. 1 om kommentarer til materiale fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Bilag 9

              Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

              2018-12-07

              Sagsdokument

              Spørgsmål 10

              Spm., om det helt kan udelukkes, at kommunerne vil blive nødt til at trække deres kommunale garantistillelse tilbage, og at fjernvarmeselskaberne derfor tvinges til en refinansiering uden kommunal garantistillelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 12

              Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger for at hjælpe de forbrugere, der vil komme til at opleve stigende priser i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 13

              Spm. om ændring af priser for varmeforsyning i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 9

              Spm. om, hvor stor restgæld der er i de selskaber, som kommunerne i dag gennem kommunal garantistillelse hæfter for, såfremt kundegrundlaget af forskellige årsager smuldrer og selskabernes investeringer dermed bringes i fare, til energi-, forsynings- og klimaministeren

              Sagsdokument

              Spørgsmål 11

              Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger at tage for at hjælpe de selskaber og deres forbrugere, der eventuelt kommer i klemme, som følge af at de nu får frataget deres ret til at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren