Valget.dk
77790
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt).

Forslaget kan give kommunerne mulighed for at samkøre CPR-registeret med BBR-registeret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), at opsøge udvalgte husstande på bopælen og at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en husstands forbrug. Forslaget præciserer, at overtrædelse af reglerne om bopælspligt kan straffes med bøde.

Forslagets formål er at styrke kommunernes mulighed for at sikre overholdelsen af reglerne om bopælspligt.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den politiske aftale fra den 17. maj 2018 om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, som bl.a. indeholder initiativet om klare rammer for korttidsboligudlejning og skærpede sanktioner, og som skal udmøntes i erhvervsministerens lovgivning.

Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Bygningsvæsen 21 (Lovsagsnavn)boligpolitik (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)
   2018-11-14
   • PDF CX502 (2018-11-14)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 14. november 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
     2018-11-14
    • Sagsdokument

     Fremsat den 14. november 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)

     Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra transport-, bygnings- og boligministeren

     2018-11-28

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Rasmus Helveg Petersen
     • Ordfører Kaare Dybvad
     • Ordfører Merete Dea Larsen
     • Ordfører Søren Egge Rasmussen
     • Ordfører Leif Mikkelsen
     • Ordfører Roger Courage Matthisen
     • Ordfører Kirsten Normann Andersen
     • Minister transport-, bygnings- og boligministeren
     • Ordfører Thomas Danielsen
     • 2018-12-05

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-13

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet
      Sagstrin

      HORESTA, Dansk Erhverv og Ejendomsforeningen Danmark om L 98, jf. L 98 - bilag 4. Se tillige L 98 - svar på spørgsmål 10.

      HORESTA, Dansk Erhverv og Ejendomsforeningen Danmark om L 98, jf. L 98 - bilag 4. Se tillige L 98 - svar på spørgsmål 10.

      Afholdt

      Aktør

      • Behandles i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
      • Dokumenter

       • Henvendelse af 10/12-18 fra HORESTA m.fl. om korttidsudlejning af helårsboliger
        2018-12-10
       • L 98 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 10/12-18 fra HORESTA m.fl. om korttidsudlejning af helårsboliger, fra transport-, bygnings- og boligministeren
        2018-12-11
       • Sagsdokument

        Spørgsmål 11

        L 98 - svar på MFU spm. 11 om boliger uden bopælspligt, fra erhvervsministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 13

        Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indfører en registreringspligt ved al privat korttidsudlejning af boliger og lign., til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Spørgsmål 12

        Spm. om kommentar til præsentationen fra HORESTA m.fl.s foretræde for udvalget 13/12-18, til transport-, bygnings- og boligministeren

        Sagsdokument

        Bilag 6

        Præsentation fra HORESTA m.fl.s foretræde for udvalget 13/12-18

        Dagsordenspunkt

        Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

        HORESTA, Dansk Erhverv og Ejendomsforeningen Danmark om L 98, jf. L 98 - bilag 4. Se tillige L 98 - svar på spørgsmål 10.

        2018-12-11

        Sagstrin

        Frist for politiske bemærkninger

        Frist for politiske bemærkninger

        Konfirmeret
        Sagstrin

        Frist for ændringsforslag

        Frist for ændringsforslag

        Konfirmeret
        Sagsdokument

        Bilag 5

        Udkast til betænkning

        Sagsdokument

        Spørgsmål 10

        L 98 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 10/12-18 fra HORESTA m.fl. om korttidsudlejning af helårsboliger, fra transport-, bygnings- og boligministeren

        2018-12-18

        Sagstrin

        2. behandling

        2. behandling

        Behandlet/Direkte til 3. beh.

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Afstemning

         Afstemning 139 (Ændringsforslag) ved mødet Møde i salen

         Forslaget blev forkastet. For stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 81 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

         S
         DF
         V
         Ø
         LA
         EL
         RV
         SF
         KF
         IA
         JF
         NQ
         T
         Sagsdokument

         Spørgsmål 14

         L 98 - svar på MFU spm. 14, om ministeren vil tage initiativ til, at regeringen indarbejder et forslag om registreringspligt ved al privat korttidsudlejning af boliger, fra transport-, bygnings- og boligministeren

         Dagsordenspunkt

         Møde i salen

         2. behandling

         2018-12-20

         Sagstrin

         3. behandling

         3. behandling

         Behandlet/Vedtaget

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Sagstrin

          Lovforslag som vedtaget

          Lovforslag som vedtaget

          Endelig

          Aktør

          • Behandles i Folketinget
          • Afstemning

           Afstemning 202 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

           Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

           S
           DF
           V
           Ø
           LA
           EL
           RV
           SF
           KF
           IA
           JF
           NQ
           T
           Sagsdokument

           Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

           Dagsordenspunkt

           Møde i salen

           3. behandling

           2018-11-26

           Sagsdokument

           Bilag 2

           Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           2018-11-29

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           MFU spm. om, hvordan forslaget kan bruges af kommunerne i forhold til en tom bolig, hvor der ikke er bopælspligt, fordi boligen endnu ikke er taget i brug til beboelse, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           MFU spm. om, hvad det er for nogle tomme boliger i København, der henvises til i høringsnotatet, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Bilag 3

           Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           MFU spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at reglerne om bopælspligten i boligreguleringsloven kommer til at omfatte nyopførte boliger, hvor der endnu ikke har været anmeldt en folkeregisteradresse, og hvor kommunen kræver helårsbeboelse i lokalplanen, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           MFU spm., om man med lovforslaget får de forbrugsdata, man skal bruge, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           MFU spm., om boliger, hvor helårsanvendelsen ikke kan dokumenteres ved folkeregistertilmelding, herunder også nybyggeri, hvor der endnu ikke er bopælsregistreret på adressen, stadig ikke vil kunne kontrolleres bedre, da disse boliger uden bopælspligt kan forblive uden for boligreguleringslovens kontrolmulighed, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           MFU spm., om det springende punkt for boliger uden bopælspligt er, at påbud mod planstridig anvendelse kun kan ske, hvis den forkerte anvendelse kan bevises, og at kommunen med lovforslaget ikke får redskaber til at etablere disse beviser, da forbrugsoplysninger og kontrolbesøg ikke i sig selv kan bruges til at bevise, hvordan en bolig anvendes, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           MFU spm., om ministeren mener, at opgørelser over månedligt forbrug kan bevise, at en bolig ikke er beboet, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           Spm. om, hvornår der foreligger begrundet mistanke om overtrædelse af reglerne om bopælspligt, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-11-30

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           Spm. om, hvorvidt anvendelse af oplysninger om f.eks. en boligs forbrug af el, vand, varme og gas, som oprindelig er indsamlet med henblik på afregning, til et andet formål, herunder til kommunale kontrolforanstaltninger, er foreneligt med databeskyttelsesforordningen og EU’s charter for grundlæggende rettigheder, til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-12-10

           Sagsdokument

           Spørgsmål 1

           L 98 - svar på MFU spm. 1 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der indebærer, at reglerne om bopælspligten i boligreguleringsloven kommer til at omfatte nyopførte boliger, hvor der endnu ikke har været anmeldt en folkeregisteradresse, og hvor kommunen kræver helårsbeboelse i lokalplanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 3

           L 98 - svar på MFU spm. 3 om, hvad det er for nogle tomme boliger i København, der henvises til i høringsnotatet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 2

           L 98 - svar på MFU spm. 2 om, hvordan forslaget kan bruges af kommunerne i forhold til en tom bolig, hvor der ikke er bopælspligt, fordi boligen endnu ikke er taget i brug til beboelse, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 4

           L 98 - svar på MFU spm. 4 om man med lovforslaget får de forbrugsdata, man skal bruge, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 9

           L 98 - svar på spm. 9 om, hvorvidt anvendelse af oplysninger om f.eks. en boligs forbrug af el, vand, varme og gas, som oprindelig er indsamlet med henblik på afregning, til et andet formål, herunder til kommunale kontrolforanstaltninger, er foreneligt med databeskyttelsesforordningen og EU’s charter for grundlæggende rettigheder, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 8

           L 98 - svar på spm. 8 om, hvornår der foreligger begrundet mistanke om overtrædelse af reglerne om bopælspligt, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 7

           L 98 - svar på MFU spm. 7 om ministeren mener, at opgørelser over månedligt forbrug kan bevise, at en bolig ikke er beboet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 6

           L 98 - svar på MFU spm. 6, om det springende punkt for boliger uden bopælspligt er, at påbud mod planstridig anvendelse kun kan ske, hvis den forkerte anvendelse kan bevises, og at kommunen med lovforslaget ikke får redskaber til at etablere disse beviser, da forbrugsoplysninger og kontrolbesøg ikke i sig selv kan bruges til at bevise, hvordan en bolig anvendes, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 5

           L 98 - svar på MFU spm. 5, om boliger, hvor helårsanvendelsen ikke kan dokumenteres ved folkeregistertilmelding, herunder også nybyggeri, hvor der endnu ikke er bopælsregistreret på adressen, stadig ikke vil kunne kontrolleres bedre, da disse boliger uden bopælspligt kan forblive uden for boligreguleringslovens kontrolmulighed, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 10

           Spm. om kommentar til henvendelse af 10/12-18 fra HORESTA m.fl. om korttidsudlejning af helårsboliger, til transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Bilag 4

           Henvendelse af 10/12-18 fra HORESTA m.fl. om korttidsudlejning af helårsboliger

           2018-12-12

           Sagsdokument

           Spørgsmål 11

           MFU spm. om boliger uden bopælspligt, til erhvervsministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-12-14

           Sagsdokument

           Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 13. december 2018

           Sagsdokument

           Bilag 7

           Betænkning afgivet 13/12-18

           Sagsdokument

           Spørgsmål 12

           L 98 - svar på spm. 12 om kommentar til præsentationen fra HORESTA m.fl.s foretræde for udvalget 13/12-18, fra transport-, bygnings- og boligministeren

           2018-12-17

           Sagsdokument

           Spørgsmål 13

           L 98 - svar på spm. 13 om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indfører en registreringspligt ved al privat korttidsudlejning af boliger og lign., fra transport-, bygnings- og boligministeren

           Sagsdokument

           Spørgsmål 14

           MFU spm., om ministeren vil tage initiativ til, at regeringen indarbejder et forslag om registreringspligt ved al privat korttidsudlejning af boliger, til transport-, bygnings- og boligministeren