Valget.dk
77787
Stadfæstet

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).

Lovforslaget medfører ændringer af årsregnskabsloven med henblik på implementering af EU's regnskabsdirektiv og ændringsdirektivet hertil. Der indføres enkelte nye krav, ligesom enkelte krav ophæves eller ændres.

Bestemmelsen om redegørelse for samfundsansvar og bestemmelsen om rapportering om måltal og politikker for det underpræsenterede køn tydeliggøres, og der indføres en ny bestemmelse om redegørelse for politikker om mangfoldighed (alder, uddannelse, erfaring, køn m.v.).

Ændringerne af revisorloven har til formål at give en mere fleksibel og målrettet efteruddannelse tilpasset den enkelte revisors efteruddannelsesbehov og mere proportionale sanktionsmuligheder ved manglende opfyldelse af efteruddannelseskravene.

Endelig giver lovforslaget erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte regler om, at visse ansøgninger om eksport af dual use-produkter skal vedlægges en erklæring, hvor virksomhedens ledelse skriver under på, at ansøgningen har været behandlet og er godkendt på ledelsesniveau.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

EU (Sagsområde)Næringsvæsen 34 (Lovsagsnavn)Folkeretlige forhold 50 (Lovsagsnavn)Retspleje 56 (Lovsagsnavn)regnskab og revision (Sagsområde)
S
DF
V
Ø
LA
EL
RV
SF
KF
IA
JF
NQ
T

2018-11-14

Sagstrin

Fremsættelse

Fremsættelse

Fremsat

Aktør

 • Behandles i Folketinget
 • Dokumenter

  • Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)
   2018-11-14
   • PDF CQ701 (2018-11-14)
  • Sagstrin

   Lovforslag som fremsat

   Lovforslag som fremsat

   Endelig

   Aktør

   • Behandles i Folketinget
   • Dokumenter

    • Fremsat den 14. november 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)
     2018-11-14
    • Sagsdokument

     Skriftlig fremsættelse (14. november 2018)

     Sagsdokument

     Fremsat den 14. november 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)

     Sagsdokument

     Bilag 1

     Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervsministeren

     2018-11-20

     Sagstrin

     1. behandling

     1. behandling

     Behandlet/Henvist til udvalg

     Aktør

     • Behandles i Folketinget
     • Ordfører Thomas Jensen
     • Ordfører Hans Kristian Skibby
     • Ordfører Torsten Schack Pedersen
     • Ordfører Pelle Dragsted
     • Ordfører René Gade
     • Ordfører Anders Johansson
     • Minister erhvervsministeren
     • Ordfører Martin Lidegaard
     • Ordfører Joachim B. Olsen
     • Sagsdokument

      Bilag 2

      Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

      2018-11-29

      Sagstrin

      Frist for spørgsmål

      Frist for spørgsmål

      Konfirmeret

      2018-12-06

      Sagstrin

      Frist for svar

      Frist for svar

      Konfirmeret

      2018-12-13

      Sagstrin

      Politisk drøftelse

      Politisk drøftelse

      Konfirmeret
      Sagstrin

      Betænkning

      Betænkning

      Betænkning afgivet

      2018-12-12

      Sagstrin

      Frist for politiske bemærkninger

      Frist for politiske bemærkninger

      Konfirmeret
      Sagsdokument

      Bilag 5

      Ændringsforslag fra erhvervsministeren

      Sagsdokument

      Bilag 6

      2. udkast til betænkning

      2018-12-07

      Sagstrin

      Frist for ændringsforslag

      Frist for ændringsforslag

      Konfirmeret

      2018-12-18

      Sagstrin

      2. behandling

      2. behandling

      Behandlet/Direkte til 3. beh.

      Aktør

      • Behandles i Folketinget
      • Sagstrin

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

       Endelig

       Dokumenter

       • Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018
        2018-12-18
       • Sagsdokument

        Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2018

        Dagsordenspunkt

        Møde i salen

        2. behandling

        2018-12-20

        Sagstrin

        3. behandling

        3. behandling

        Behandlet/Vedtaget

        Aktør

        • Behandles i Folketinget
        • Sagstrin

         Lovforslag som vedtaget

         Lovforslag som vedtaget

         Endelig

         Aktør

         • Behandles i Folketinget
         • Afstemning

          Afstemning 209 (Endelig vedtagelse) ved mødet Møde i salen

          Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL).

          S
          DF
          V
          Ø
          LA
          EL
          RV
          SF
          KF
          IA
          JF
          NQ
          T
          Sagsdokument

          Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018

          Dagsordenspunkt

          Møde i salen

          3. behandling

          2018-11-22

          Sagsdokument

          Bilag 3

          Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

          2018-12-10

          Sagsdokument

          Bilag 4

          Udkast til betænkning

          2018-12-14

          Sagsdokument

          Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 13. december 2018

          Sagsdokument

          Bilag 7

          Betænkning afgivet den 13/12-18