Valget.dk

Spm. om ministeren vil uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S, til transport-, bygnings- og boligministeren

typeSpørgsmål
kategoriUdvalgsspørgsmål
statusEndeligt
dato2018-10-24
modtagelsesdato2018-10-24
frigivelsesdato2018-10-24
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlyd
spørgsmålstitel
spørgsmålsid
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager