Valget.dk

Spm. om, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne, til transport-, bygnings- og boligministeren

typeSpørgsmål
kategoriUdvalgsspørgsmål
statusEndeligt
dato2018-10-24
modtagelsesdato2018-10-24
frigivelsesdato2018-10-24
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlyd
spørgsmålstitel
spørgsmålsid
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager