Valget.dk

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves, til transport-, bygnings- og boligministeren

typeSpørgsmål
kategoriUdvalgsspørgsmål
statusEndeligt
dato2018-10-25
modtagelsesdato2018-10-25
frigivelsesdato2018-10-25
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlyd
spørgsmålstitel
spørgsmålsid
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager