Valget.dk

L 46 - svar på spm. 2 om, hvilke forudsætninger Metroselskabet I/S har, som betrygger ministeren i, at Metroselskabet I/S kan løfte opgaven med byudvikling af en helt ny bydel, fra transport-, bygnings- og boligministeren

typeSvar
kategoriEndeligt svar
statusEndeligt
dato2018-11-15
modtagelsesdato2018-11-15
frigivelsesdato2018-11-15
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlydVil ministeren oplyse, hvilke forudsætninger Metroselskabet I/S har, som betrygger ministeren i, at Metroselskabet I/S kan løfte opgaven med byudvikling af en helt ny bydel? Der tænkes her på eksempelvis den faglige ekspertise og administrative ressourcer til at gennemføre eksempelvis en arkitektkonkurrence, udarbejde en helhedsplan og generelt at sikre samarbejde med andre byudviklingsinteressenter, organisationer, kommuner og borgere.
spørgsmålstitelSpm. om, hvilke forudsætninger Metroselskabet I/S har, som betrygger ministeren i, at Metroselskabet I/S kan løfte opgaven med byudvikling af en helt ny bydel, til transport-, bygnings- og boligministeren
spørgsmålsid741799
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager