Valget.dk

L 46 - svar på spm. 1 om ministeren vil uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S, fra transport-, bygnings- og boligministeren

typeSvar
kategoriEndeligt svar
statusEndeligt
dato2018-11-15
modtagelsesdato2018-11-15
frigivelsesdato2018-11-15
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlydVil ministeren uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S? Ministeren bedes herunder redegøre for den særlige konstruktion omkring overdragelse af byggeretten over og under banearealet, når projektet også indeholder elementer, som har karakter af klassisk byudvikling.
spørgsmålstitelSpm. om ministeren vil uddybe bemærkningerne til L 46 om, hvorfor Metroselskabet I/S skal foretage byudviklingsopgaven og ikke Københavns Kommune eller By & Havn I/S, til transport-, bygnings- og boligministeren
spørgsmålsid741797
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager