Valget.dk

L 46 - svar på spm. 4 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves, fra transport-, bygnings- og boligministeren

typeSvar
kategoriEndeligt svar
statusEndeligt
dato2018-11-15
modtagelsesdato2018-11-15
frigivelsesdato2018-11-15
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlydVil ministeren yde teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Nye Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves?
spørgsmålstitelSpm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor afskæring af klageadgang til kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser ifm. planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, jf. den foreslåede § 14 d, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, ophæves, til transport-, bygnings- og boligministeren
spørgsmålsid742075
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager