Valget.dk

L 46 - svar på spm. 3 om, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne, fra transport-, bygnings- og boligministeren

typeSvar
kategoriEndeligt svar
statusEndeligt
dato2018-11-15
modtagelsesdato2018-11-15
frigivelsesdato2018-11-15
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlydVil ministeren oplyse, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne?
spørgsmålstitelSpm. om, hvilke konkrete planer der er for at sikre en effektiv omstigning mellem bus og tog ved Ny Ellebjerg Station i forbindelse med udvikling af området, herunder stationsnære holdepladser til buslinjerne, til transport-, bygnings- og boligministeren
spørgsmålsid741800
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Aktører

Sager