Valget.dk

Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 6. december 2018

typeForslagstekst
kategoriBetænkning m.v.
statusEndeligt
dato2018-12-07
modtagelsesdato2018-12-07
frigivelsesdato2018-12-07
paragraf
paragrafnummer
spørgsmålsordlyd
spørgsmålstitel
spørgsmålsid
procedurenummer
grundnotatstatus
dagsordenudgavenummer

Filer

Sager